Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn

Windpark Oosterhorn

Het Gebiedsfonds van het Windpark Oosterhorn bestaat uit twee delen n.l. een profijtregeling en een projectenregeling.

De profijtregeling keert rechtstreeks een bedrag uit aan de direct omwonenden, de hoogte van het bedrag is bepaald door de ligging van de woning t.o.v. de Windmolens dit is berekend door de gemeente Eemsdelta.

Ongeveer 2/3 deel van het fonds is voor de direct omwonenden en 1/3 deel voor de projectenregeling.

Aanvragen voor de projectenregeling kunt u tot 1 November doen, middels het aanvraagformulier zie downloads.

Aanvragen dient u in via : projecten@gebiedsfondsen-dzo.nl


PROJECTENREGELING OOSTERHORN.
Beoordelingscriteria
1. De aanvrager dient woonachtig te zijn binnen 2,5 km van het park waaronder in ieder geval de dorpskernen Borgsweer of Farmsum of Termunten/ Termunterzijl.
2. Of de aanvrager is een stichting of vereniging die de inwoners uit boven genoemde dorpen/buurtschappen vertegenwoordigd en daar ook werkzaam is.
3. Het project wordt uitgevoerd in één van de onder 1 genoemde dorpen of binnen 2,5 km van het park.
4. Het project mag geen commercieel doel dienen.
5. Voor het project dient voldoende draagvlak onder de inwoners van het betreffende dorp/buurtschap aanwezig te zijn.
6. Projecten waarvoor andere fondsen c.q. subsidieregelingen binnen de gemeente/provincie zijn komen alleen maar in aanmerking voor cofinanciering.
7. Projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de betrokken dorpen genieten de voorkeur.
8. Projecten dienen te voldoen aan het Fondsreglement.
9. Aanvragen dienen te voldoen aan de aanvraagprocedure.
10. Bijdrages uit het fonds worden (indien mogelijk) evenredig over de drie dorpen verdeeld.
11. Kleinere projecten hebben de voorkeur boven grotere.
12. Maximum bijdrage aan één project bedraagt niet meer dan € 15.000 euro.
13. De uitvoerbaarheid van het project dient binnen het vermogen van de indiener te liggen zowel financieel, organisatorisch als professioneel.
Bij aanvragen groter dan € 5.000 bij voorkeur voorzien van een recente offerte.